Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja Wójta Gminy Lelów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 24 stycznia 2024 r.

Wyświetl stronę główną » Woda i ścieki » Informacja Wójta Gminy Lelów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 24 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) Wójt Gminy Lelów informuje mieszkańców Gminy Lelów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach nadzoru, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Lelów prowadzona jest regularna wewnętrzna kontrola polegającą na wykonywaniu badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Badania wykonują akredytowane laboratoria zewnętrzne. Otrzymane wyniki badań wody były porównywane z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie. Próbki wody zbadane w 2023 r. spełniały obowiązujące wymagania jakościowe. Równolegle, bieżący nadzór, nad jakością wody sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

Zgodnie z ocenami przydatności wody do spożycia przez ludzi przesłanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, woda
z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Lelów nadaje się do spożycia.

Lelów, dnia 24 stycznia 2024 r.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-01-24 12:31

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2024-01-24 12:31

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2024-01-24 12:31

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2024-01-24 12:31

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2024-01-24 12:29

Dodanie artykułu - Łukasz Kocela

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.