Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lelów w formule zaprojektuj i wybuduj 10899 razy
2.  Załączniki graficzne do MPZP - Lelów 10003 razy
3.  Załączniki graficzne do MPZP - Biała Wielka 9825 razy
4.  Załączniki graficzne do MPZP - Podlesie 8960 razy
5.  Załączniki graficzne do MPZP - Nakło 6881 razy
6.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów 6471 razy
7.  Załączniki graficzne do MPZP - Drochlin 6194 razy
8.  Zapytanie ofertowe 6066 razy
9.  Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów - w formule zaprojektuj i wybuduj 5670 razy
10.  Załączniki graficzne do MPZP - Ślęzany 5630 razy
11.  Załączniki graficzne do MPZP - Skrajniwa 4505 razy
12.  Załączniki graficzne do MPZP - Zbyczyce 4346 razy
13.  Załączniki graficzne do MPZP - Staromieście 4189 razy
14.  Załączniki graficzne do MPZP - Gródek 3662 razy
15.  Załączniki graficzne do MPZP - Mełchów 3261 razy
16.  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lelów 3125 razy
17.  Strategia Rozwoju Gminy Lelów z 1999 r. 2768 razy
18.  Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 r. 2657 razy
19.  Załączniki graficzne do MPZP - Lgota Błotna 2507 razy
20.  Skład Rady Gminy - kadencja 1998-2002 2354 razy
21.  Uchwała Nr V/39/2003 Rady Gminy Lelów z dnia 25 marca 2003 roku 2266 razy
22.  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 listopada 2020 r. 2199 razy
23.  System E-Zamówienia Publiczne Gminy Lelów od 1 stycznia 2023 2178 razy
24.  Skład Rady Gminy - kadencja 2002-2006 2074 razy
25.  Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie 2008 razy
26.  Obwieszczenie Wójta Gminy Lelów z dnia 12 maja 2022 r. 1838 razy
27.  Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km 0+864 1815 razy
28.  Skład Rady Gminy - kadencja 1994-1998 1743 razy
29.  Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie 1735 razy
30.  Skład Rady Gminy - kadencja 1990-1994 1715 razy
W sumie 129544 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zarządzenia Wójta Gminy kat. główna 16.2 %
2.  Zamówienia publiczne kat. główna 14.2 %
3.  Tablica ogłoszeń kat. główna 13.3 %
4.  Uchwały Rady Gminy kat. główna 10.8 %
5.  Interpelacje Radnych Rady Gminy kat. główna 3.9 %
6.  Ochrona środowiska kat. główna 3.6 %
7.  Budżet kat. główna 3 %
8.  Postanowienia o zwołaniu sesji kat. główna 2.5 %
9.  Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów kat. główna 2.2 %
10.  Nabór na stanowiska urzędnicze kat. główna 2.2 %
11.  Nagrania z obrad Rady Gminy kat. główna 2 %
12.  Protokoły z obrad Rady Gminy kat. główna 1.8 %
13.  Wybory kat. główna 1.8 %
14.  Wyniki głosowań kat. główna 1.3 %
15.  Posiedzenia komisji kat. główna 1.3 %
16.  Konsultacje społeczne kat. główna 1.3 %
17.  Oświadczenia majątkowe pracowników kat. główna 1.1 %
18.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.1 %
19.  Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek kat. główna 0.9 %
20.  Oświadczenia majątkowe radnych kat. główna 0.9 %
21.  Odpady komunalne kat. główna 0.8 %
22.  Woda i ścieki kat. główna 0.7 %
23.  Wolne stanowiska kat. główna 0.7 %
24.  Inne informacje publiczne kat. główna 0.6 %
25.  Mienie gminne kat. główna 0.5 %
26.  Radni poprzednich kadencji kat. główna 0.5 %
27.  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy kat. główna 0.4 %
28.  Zarządzenia - rok 2010 0.4 %
29.  Uchwały - rok 2010 0.4 %
30.  Dostępność kat. główna 0.4 %
31.  Dokumenty strategiczne kat. główna 0.4 %
32.  Wójt Gminy kat. główna 0.4 %
33.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.4 %
34.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.3 %
35.  Petycje kat. główna 0.3 %
36.  Uchwały - rok 2011 0.3 %
37.  Komisje Rady Gminy kat. główna 0.3 %
38.  Skład Rady Gminy kat. główna 0.3 %
39.  Ogłoszenia 0.3 %
40.  Skarbnik kat. główna 0.3 %
41.  Diety radnych kat. główna 0.3 %
42.  Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ GOZ w Lelowie kat. główna 0.3 %
43.  Zarządzenia - rok 2011 0.3 %
44.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.2 %
45.  Gospodarka nieruchomościami 0.2 %
46.  Obwieszczenia 0.2 %
47.  Dokumenty do pobrania kat. główna 0.2 %
48.  Rejestr umów kat. główna 0.2 %
49.  Zarządzenia - rok 2009 0.2 %
50.  Dokumenty kontroli kat. główna 0.2 %
51.  Fundusz sołecki kat. główna 0.2 %
52.  Statut Gminy kat. główna 0.2 %
53.  Przewodniczący Rady Gminy kat. główna 0.2 %
54.  Rejestry publiczne kat. główna 0.2 %
55.  Uchwały - rok 2009 0.2 %
56.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kat. główna 0.2 %
57.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
58.  Ponowne wykorystanie informacji publicznej kat. główna 0.1 %
59.  Numer konta bankowego Gminy Lelów kat. główna 0.1 %
60.  Wykaz aktów prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
61.  Wybór ławników kat. główna 0.1 %
62.  Skargi i wnioski kat. główna 0.1 %
63.  Gminny Program Rewitalizacji 2023-2030 kat. główna 0.1 %
64.  Oświadczenia majątkowe 2010-2014 0.1 %
65.  Lobbing kat. główna 0.1 %
66.  Kontrola zarządcza kat. główna 0.1 %
67.  Katalog Usług kat. główna 0.1 %
68.  Inspektor Ochrony Danych kat. główna 0.1 %
69.  Budżet na 2010 rok 0.1 %
70.  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów kat. główna 0.1 %
71.  Postanowienia 2011 0.1 %
72.  RODO kat. główna 0.1 %
73.  Uchwały dot. podatków i opłat lokalnych do 2009 0.1 %
74.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.1 %
75.  Budżet na 2009 rok 0.1 %
76.  Postanowienia - Kadencja 2010-2014 0 %
77.  Oświadczenia majątkowe 2006-2010 0 %
78.  Oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2006-2010 0 %
79.  Zastępca Wójta Gminy kat. główna 0 %
80.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 kat. główna 0 %
81.  Kadencja 1998-2002 0 %
82.  Podatki i opłaty lokalne 2010 0 %
83.  Postanowienia - Kadencja 2006-2010 0 %
84.  Kadencja 2002-2006 0 %
85.  Budżet na 2011 rok 0 %
86.  Kadencja 1990-1994 0 %
87.  Kadencja 1994-1998 0 %
88.  Budżet na 2008 rok 0 %
89.  Podatki i opłaty lokalne 2011 0 %
90.  Budżet na 2007 rok 0 %
91.  Budżet na 2005 rok 0 %
92.  Budżet na 2006 rok 0 %
93.  Kadencja 2006-2010 0 %
94.  Dane gminy kat. główna 0 %
95.  Postanowienia 2010 0 %
96.  Podatek od nieruchomości 0 %
97.  Druki informacji i deklaracji podatkowych 0 %
98.  Podatek rolny 0 %
99.  Podatek leśny 0 %
100.  Postanowienia 0 %
101.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 0 %
102.  Radkowski Henryk - Przewodniczący Rady Gminy 0 %
103.  Protokoły 2018 r 0 %
104.  Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023 0 %
105.  Postanowienia 2019 0 %
106.  Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 0 %
107.  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy kadencja 2018-2023 0 %
108.  Wybory samorządowe 2014 0 %
109.  Protokoły rok 2018 0 %
110.  Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na 13 X 2019 r. 0 %
111.  Postanowienia 2018 0 %
112.  Uchwały 2018 0 %
113.  Zarządzenia - rok 2020 0 %
114.  Uchwały - rok 2020 0 %
115.  Podatki i opłaty lokalne 2020 0 %
116.  Budżet na 2020 rok 0 %
117.  Oświadczenia majątkowe pracowników 2018-2023 0 %
118.  Protokoły 2019r 0 %
119.  Uchwały - rok 2019 0 %
120.  Protokoły w kadencji 2018-2023 0 %
121.  Zarządzenia Wójta Gminy 2018 kadencja 2018-2023 0 %
122.  Wyniki głosowań kadencja 2018-2023 0 %
123.  Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2018-2023 0 %
124.  Postanowienia 2018 w kadencji 2018-2023 0 %
125.  Petycje 2018 r. 0 %
126.  Postanowienia - Kadencja 2018-2023 0 %
127.  Wyniki głosowań 2018 r 0 %
128.  Wyniki głosowań 2019 r 0 %
129.  Podatki i opłaty lokalne 2019 0 %
130.  Uchwały 2018 w kadencji 2018-2023 0 %
131.  Budżet na 2019 rok 0 %
132.  Nagrania z obrad Rady Gminy kadencja 2018-2023 0 %
133.  Zarządzenia - rok 2019 0 %
134.  Postanowienia 2020 0 %
135.  Wybory samorządowe 2024 0 %
136.  Interpelacje 2023 0 %
137.  System E-Zamówienia Publiczne od 1 stycznia 2023 0 %
138.  Postanowienia 2023 0 %
139.  Uchwały - rok 2023 0 %
140.  Zarządzenia - rok 2023 0 %
141.  Podatki i opłaty lokalne 2023 0 %
142.  Budżet na 2023 rok 0 %
143.  Petycje 2022 0 %
144.  Wnioski do pobrania 0 %
145.  Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 0 %
146.  Wyniki głosowań 2023 0 %
147.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 r 0 %
148.  Postanowienia 2024 0 %
149.  Wyniki głosowań 2024 0 %
150.  Zarządzenia - rok 2024 0 %
151.  Uchwały - rok 2024 0 %
152.  Protokoły 2024 0 %
153.  Interpelacje 2024 0 %
154.  Podatki i oplaty lokalne 2024 rok 0 %
155.  Budżet na 2024 rok 0 %
156.  Protokoły 2023 0 %
157.  Petycje 2023 0 %
158.  Zespół ds. dostępności 0 %
159.  Wyniki głosowań 2022 0 %
160.  Uchwały - rok 2021 0 %
161.  Postanowienia 2021 0 %
162.  Zarządzenia - rok 2021 0 %
163.  Podatki i opłaty lokalne 2021 0 %
164.  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 0 %
165.  Budżet na 2021 rok 0 %
166.  Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020r. 0 %
167.  Petycje 2020 r. 0 %
168.  Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2020r. 0 %
169.  Wyniki głosowań 2020 r 0 %
170.  wyniki głosowań 2021 0 %
171.  Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. 0 %
172.  Protokoły 2022 0 %
173.  Interpelacje 2022 0 %
174.  Postanowienia 2022 0 %
175.  Zarządzenia - rok 2022 0 %
176.  Uchwały - rok 2022 0 %
177.  Budżet na 2022 rok 0 %
178.  Podatki i opłaty lokalne 2022 0 %
179.  Protokoły 2021 0 %
180.  Zamówienia publiczne o wartości od 130.000 zł 0 %
181.  Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł 0 %
182.  Protokoły 2020 r. 0 %
183.  Uchwały 2014 0 %
184.  Postanowienia 2014 0 %
185.  Uchwały - rok 2014 0 %
186.  Budżet na 2014 rok 0 %
187.  Nagrania z obrad Rady Gminy 2013 rok 0 %
188.  Podatki i opłaty lokalne 2014 0 %
189.  Budżet na 2013 rok 0 %
190.  Zarządzenia - rok 2013 0 %
191.  Uchwały - rok 2013 0 %
192.  Postanowienia 2013 0 %
193.  Zarządzenia - rok 2014 0 %
194.  Nagrania z obrad Rady Gminy 2014 rok 0 %
195.  Uchwały Rady Gminy - kadencja 2014-2018 0 %
196.  Postanowienia 2014 0 %
197.  Postanowienia - Kadencja 2014-2018 0 %
198.  Podatki i opłaty lokalne 2015 0 %
199.  Kadencja 2010-2014 0 %
200.  Informacje i sprawozdania 0 %
201.  Petycje 2019 r. 0 %
202.  Kontrole wewnętrzne 0 %
203.  Kontrole zewnętrzne 0 %
204.  Podatki i opłaty lokalne 2013 0 %
205.  Postanowienia 2012 0 %
206.  Pytlarz Marian 0 %
207.  Pilis Bogdan 0 %
208.  Mucha Wojciech 0 %
209.  Klimas Kazimiera 0 %
210.  Kępska Ola 0 %
211.  Kamizela Mirosław 0 %
212.  Grewenda Jacek 0 %
213.  Gęsikowski Krzysztof 0 %
214.  Dziura Marianna 0 %
215.  Radosz Marian 0 %
216.  Stacherczak Józef 0 %
217.  Zarządzenia - rok 2012 0 %
218.  Uchwały - rok 2012 0 %
219.  Budżet na 2012 rok 0 %
220.  Podatki i opłaty lokalne 2012 0 %
221.  Wybory samorządowe 2018 0 %
222.  Oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2010-2014 0 %
223.  test 0 %
224.  Włodarski Hieronim 0 %
225.  Sygit Stanisław 0 %
226.  Jaworski Władysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 0 %
227.  Uchwały 2015 0 %
228.  Zarządzenia 2018 0 %
229.  Uchwały 2017 0 %
230.  Zarządzenia 2017 0 %
231.  Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Lelów 0 %
232.  Podatki i opłaty lokalne 2017 0 %
233.  Zamówienia publiczne do 31 grudnia 2020 r. o wartości powyżej 30 tys. euro 0 %
234.  Zamówienia publiczne do 31 grudnia 2020 r. do wartości 30 tys. euro 0 %
235.  Informacje i ogłoszenia o odpadach komunalnych 0 %
236.  Rejestr działalności regulowanej 0 %
237.  Sprawozdania z realizacji zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 0 %
238.  Petycje 2017 r. 0 %
239.  Budżet na 2017 rok 0 %
240.  Podatki i opłaty lokalne 2018 0 %
241.  Budżet na 2018 rok 0 %
242.  Ochrona środowiska - dokumenty strategiczne 0 %
243.  Ochrona środowiska - sprawozdania 0 %
244.  Informacje i ogłoszenia o ochronie środowiska 0 %
245.  Protokoły rok 2017 0 %
246.  Zamówienia_publiczne 0 %
247.  Plan zamówień publicznych 0 %
248.  Postanowienia 2017 0 %
249.  Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 0 %
250.  Petycje 2015 r. 0 %
251.  Protokoły w kadencji 2014-2018 0 %
252.  Budżet na 2015 rok 0 %
253.  Oświadczenia majątkowe 2014-2018 0 %
254.  Oświadczenia majątkowe radnych kandencja 2014-2018 0 %
255.  Nagrania 2014 rok 0 %
256.  Nagrania z obrad Rady Gminy kadencja 2014-2018 0 %
257.  Postanowienia 2015 0 %
258.  Zarządzenia 2015 0 %
259.  Zarządzenia 2014 0 %
260.  Protokoły rok 2015 0 %
261.  Protokoły rok 2014 0 %
262.  Petycje 2016 r. 0 %
263.  Nagrania 2016 rok 0 %
264.  Uchwały 2016 0 %
265.  Zarządzenia 2016 0 %
266.  Postanowienia 2016 0 %
267.  Podatki i opłaty lokalne 2016 0 %
268.  Budżet na 2016 rok 0 %
269.  Nagrania 2015 rok 0 %
270.  Protokoły rok 2016 0 %
271.  Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2014-2018 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.