Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lelów w formule zaprojektuj i wybuduj 10948 razy
2.  Załączniki graficzne do MPZP - Lelów 10231 razy
3.  Załączniki graficzne do MPZP - Biała Wielka 10022 razy
4.  Załączniki graficzne do MPZP - Podlesie 9070 razy
5.  Załączniki graficzne do MPZP - Nakło 6948 razy
6.  Zapytanie ofertowe 6670 razy
7.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów 6625 razy
8.  Załączniki graficzne do MPZP - Drochlin 6281 razy
9.  Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów - w formule zaprojektuj i wybuduj 5848 razy
10.  Załączniki graficzne do MPZP - Ślęzany 5717 razy
11.  Załączniki graficzne do MPZP - Skrajniwa 4543 razy
12.  Załączniki graficzne do MPZP - Zbyczyce 4402 razy
13.  Załączniki graficzne do MPZP - Staromieście 4262 razy
14.  Załączniki graficzne do MPZP - Gródek 3706 razy
15.  Załączniki graficzne do MPZP - Mełchów 3306 razy
16.  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lelów 3231 razy
17.  Strategia Rozwoju Gminy Lelów z 1999 r. 2807 razy
18.  Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 r. 2730 razy
19.  System E-Zamówienia Publiczne Gminy Lelów od 1 stycznia 2023 2693 razy
20.  Załączniki graficzne do MPZP - Lgota Błotna 2549 razy
21.  Skład Rady Gminy - kadencja 1998-2002 2421 razy
22.  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 listopada 2020 r. 2360 razy
23.  Uchwała Nr LI/411/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 8 listopada 2018 r. 2354 razy
24.  Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie 2196 razy
25.  Skład Rady Gminy - kadencja 2002-2006 2143 razy
26.  Obwieszczenie Wójta Gminy Lelów z dnia 12 maja 2022 r. 2011 razy
27.  Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie 1907 razy
28.  Skład Rady Gminy - kadencja 1994-1998 1794 razy
29.  Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin 1794 razy
30.  Skład Rady Gminy - kadencja 1990-1994 1772 razy
W sumie 133341 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zarządzenia Wójta Gminy kat. główna 16.2 %
2.  Tablica ogłoszeń kat. główna 13.6 %
3.  Zamówienia publiczne kat. główna 13.5 %
4.  Uchwały Rady Gminy kat. główna 10.7 %
5.  Interpelacje Radnych Rady Gminy kat. główna 4 %
6.  Ochrona środowiska kat. główna 3.6 %
7.  Budżet kat. główna 3 %
8.  Postanowienia o zwołaniu sesji kat. główna 2.5 %
9.  Wybory kat. główna 2.3 %
10.  Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów kat. główna 2.2 %
11.  Nabór na stanowiska urzędnicze kat. główna 2.2 %
12.  Nagrania z obrad Rady Gminy kat. główna 2.1 %
13.  Protokoły z obrad Rady Gminy kat. główna 1.8 %
14.  Posiedzenia komisji kat. główna 1.3 %
15.  Wyniki głosowań kat. główna 1.3 %
16.  Konsultacje społeczne kat. główna 1.3 %
17.  Oświadczenia majątkowe pracowników kat. główna 1.1 %
18.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1 %
19.  Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek kat. główna 0.9 %
20.  Oświadczenia majątkowe radnych kat. główna 0.9 %
21.  Odpady komunalne kat. główna 0.8 %
22.  Woda i ścieki kat. główna 0.7 %
23.  Wolne stanowiska kat. główna 0.6 %
24.  Inne informacje publiczne kat. główna 0.6 %
25.  Mienie gminne kat. główna 0.6 %
26.  Radni poprzednich kadencji kat. główna 0.5 %
27.  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy kat. główna 0.4 %
28.  Dostępność kat. główna 0.4 %
29.  Zarządzenia - rok 2010 0.4 %
30.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.4 %
31.  Uchwały - rok 2010 0.4 %
32.  Dokumenty strategiczne kat. główna 0.4 %
33.  Wójt Gminy kat. główna 0.3 %
34.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.3 %
35.  Petycje kat. główna 0.3 %
36.  Skład Rady Gminy kat. główna 0.3 %
37.  Komisje Rady Gminy kat. główna 0.3 %
38.  Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ GOZ w Lelowie kat. główna 0.3 %
39.  Diety radnych kat. główna 0.3 %
40.  Uchwały - rok 2011 0.3 %
41.  Skarbnik kat. główna 0.3 %
42.  Ogłoszenia 0.3 %
43.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.2 %
44.  Dokumenty do pobrania kat. główna 0.2 %
45.  Zarządzenia - rok 2011 0.2 %
46.  Rejestr umów kat. główna 0.2 %
47.  Gospodarka nieruchomościami 0.2 %
48.  Obwieszczenia 0.2 %
49.  Dokumenty kontroli kat. główna 0.2 %
50.  Zarządzenia - rok 2009 0.2 %
51.  Fundusz sołecki kat. główna 0.2 %
52.  Statut Gminy kat. główna 0.2 %
53.  Przewodniczący Rady Gminy kat. główna 0.2 %
54.  Rejestry publiczne kat. główna 0.2 %
55.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
56.  Uchwały - rok 2009 0.1 %
57.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kat. główna 0.1 %
58.  Gminny Program Rewitalizacji 2023-2030 kat. główna 0.1 %
59.  Ponowne wykorystanie informacji publicznej kat. główna 0.1 %
60.  Wykaz aktów prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
61.  Wybór ławników kat. główna 0.1 %
62.  Numer konta bankowego Gminy Lelów kat. główna 0.1 %
63.  Skargi i wnioski kat. główna 0.1 %
64.  Lobbing kat. główna 0.1 %
65.  Oświadczenia majątkowe 2010-2014 0.1 %
66.  Kontrola zarządcza kat. główna 0.1 %
67.  Katalog Usług kat. główna 0.1 %
68.  Inspektor Ochrony Danych kat. główna 0.1 %
69.  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów kat. główna 0.1 %
70.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.1 %
71.  Budżet na 2010 rok 0.1 %
72.  RODO kat. główna 0.1 %
73.  Postanowienia 2011 0.1 %
74.  Uchwały dot. podatków i opłat lokalnych do 2009 0.1 %
75.  Zastępca Wójta Gminy kat. główna 0.1 %
76.  Budżet na 2009 rok 0 %
77.  Postanowienia - Kadencja 2010-2014 0 %
78.  Oświadczenia majątkowe 2006-2010 0 %
79.  Oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2006-2010 0 %
80.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 kat. główna 0 %
81.  Kadencja 1998-2002 0 %
82.  Podatki i opłaty lokalne 2010 0 %
83.  Postanowienia - Kadencja 2006-2010 0 %
84.  Kadencja 2002-2006 0 %
85.  Budżet na 2011 rok 0 %
86.  Kadencja 1990-1994 0 %
87.  Kadencja 1994-1998 0 %
88.  Budżet na 2008 rok 0 %
89.  Podatki i opłaty lokalne 2011 0 %
90.  Budżet na 2007 rok 0 %
91.  Budżet na 2005 rok 0 %
92.  Budżet na 2006 rok 0 %
93.  Kadencja 2006-2010 0 %
94.  Dane gminy kat. główna 0 %
95.  Postanowienia 2010 0 %
96.  Podatek od nieruchomości 0 %
97.  Druki informacji i deklaracji podatkowych 0 %
98.  Podatek rolny 0 %
99.  Podatek leśny 0 %
100.  Postanowienia 0 %
101.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 0 %
102.  Radkowski Henryk - Przewodniczący Rady Gminy 0 %
103.  Zarządzenia - rok 2021 0 %
104.  Wyniki głosowań 2020 r 0 %
105.  Postanowienia 2021 0 %
106.  Podatki i opłaty lokalne 2021 0 %
107.  Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020r. 0 %
108.  Protokoły 2020 r. 0 %
109.  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 0 %
110.  Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2020r. 0 %
111.  Petycje 2020 r. 0 %
112.  Budżet na 2021 rok 0 %
113.  Postanowienia 2020 0 %
114.  Podatki i opłaty lokalne 2020 0 %
115.  Uchwały - rok 2020 0 %
116.  Protokoły 2018 r 0 %
117.  Protokoły w kadencji 2018-2023 0 %
118.  Zarządzenia Wójta Gminy 2018 kadencja 2018-2023 0 %
119.  Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2018-2024 0 %
120.  Postanowienia 2018 w kadencji 2018-2023 0 %
121.  Postanowienia - Kadencja 2018-2024 0 %
122.  Uchwały 2018 w kadencji 2018-2023 0 %
123.  Nagrania z obrad Rady Gminy kadencja 2018-2024 0 %
124.  Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023 0 %
125.  Oświadczenia majątkowe pracowników 2018-2023 0 %
126.  Protokoły 2019r 0 %
127.  Wyniki głosowań kadencja 2018-2024 0 %
128.  Zarządzenia - rok 2020 0 %
129.  Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na 13 X 2019 r. 0 %
130.  Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 0 %
131.  Postanowienia 2019 0 %
132.  Uchwały - rok 2019 0 %
133.  Zarządzenia - rok 2019 0 %
134.  Budżet na 2019 rok 0 %
135.  Podatki i opłaty lokalne 2019 0 %
136.  Wyniki głosowań 2019 r 0 %
137.  Wyniki głosowań 2018 r 0 %
138.  Budżet na 2020 rok 0 %
139.  Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2024-2029 0 %
140.  Wybory samorządowe 2024 0 %
141.  Postanowienia 2024 0 %
142.  Wyniki głosowań 2024 0 %
143.  Zarządzenia - rok 2024 0 %
144.  Uchwały - rok 2024 0 %
145.  Protokoły 2024 0 %
146.  Interpelacje 2024 0 %
147.  Podatki i oplaty lokalne 2024 rok 0 %
148.  Budżet na 2024 rok 0 %
149.  Protokoły 2023 0 %
150.  Petycje 2023 0 %
151.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 0 %
152.  Postanowienia - Kadencja 2024-2029 0 %
153.  Interpelacje 2024 Kadencja 2024-2029 0 %
154.  Protokoły 2024_ 0 %
155.  Protokoły w kadencji 2024-2029 0 %
156.  Zarządzenia rok 2024 0 %
157.  Wyniki głosowań 2024_ 0 %
158.  Wyniki głosowań kadencja 2024-2029 0 %
159.  Uchwały_2024 0 %
160.  Uchwały Rady Gminy - kadencja 2024-2029 0 %
161.  Posiedzenia komisji kadencja 2024-2029 0 %
162.  Nagrania z obrad Rady Gminy kadencja 2024-2029 0 %
163.  Postanowienia_2024 0 %
164.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 r 0 %
165.  Wyniki głosowań 2023 0 %
166.  Interpelacje 2022 0 %
167.  Postanowienia 2022 0 %
168.  Zarządzenia - rok 2022 0 %
169.  Uchwały - rok 2022 0 %
170.  Budżet na 2022 rok 0 %
171.  Podatki i opłaty lokalne 2022 0 %
172.  Protokoły 2021 0 %
173.  Zamówienia publiczne o wartości od 130.000 zł 0 %
174.  Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł 0 %
175.  Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. 0 %
176.  wyniki głosowań 2021 0 %
177.  Protokoły 2022 0 %
178.  Wyniki głosowań 2022 0 %
179.  Interpelacje 2023 0 %
180.  System E-Zamówienia Publiczne od 1 stycznia 2023 0 %
181.  Postanowienia 2023 0 %
182.  Uchwały - rok 2023 0 %
183.  Zarządzenia - rok 2023 0 %
184.  Podatki i opłaty lokalne 2023 0 %
185.  Budżet na 2023 rok 0 %
186.  Petycje 2022 0 %
187.  Wnioski do pobrania 0 %
188.  Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 0 %
189.  Zespół ds. dostępności 0 %
190.  Uchwały - rok 2021 0 %
191.  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy kadencja 2018-2023 0 %
192.  Zarządzenia 2015 0 %
193.  Kontrole wewnętrzne 0 %
194.  Kontrole zewnętrzne 0 %
195.  Nagrania z obrad Rady Gminy 2014 rok 0 %
196.  Zarządzenia - rok 2014 0 %
197.  Postanowienia 2014 0 %
198.  Uchwały - rok 2014 0 %
199.  Budżet na 2014 rok 0 %
200.  Nagrania z obrad Rady Gminy 2013 rok 0 %
201.  Gęsikowski Krzysztof 0 %
202.  Petycje 2019 r. 0 %
203.  Dziura Marianna 0 %
204.  Informacje i sprawozdania 0 %
205.  Zarządzenia 2014 0 %
206.  Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2014-2018 0 %
207.  Uchwały 2015 0 %
208.  Uchwały 2014 0 %
209.  Uchwały Rady Gminy - kadencja 2014-2018 0 %
210.  Postanowienia 2014 0 %
211.  Postanowienia - Kadencja 2014-2018 0 %
212.  Podatki i opłaty lokalne 2015 0 %
213.  Kadencja 2010-2014 0 %
214.  Podatki i opłaty lokalne 2014 0 %
215.  Grewenda Jacek 0 %
216.  Budżet na 2013 rok 0 %
217.  Budżet na 2012 rok 0 %
218.  Podatki i opłaty lokalne 2012 0 %
219.  Pytlarz Marian 0 %
220.  Wybory samorządowe 2018 0 %
221.  Radosz Marian 0 %
222.  Oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2010-2014 0 %
223.  Stacherczak Józef 0 %
224.  test 0 %
225.  Sygit Stanisław 0 %
226.  Uchwały - rok 2012 0 %
227.  Zarządzenia - rok 2012 0 %
228.  Postanowienia 2012 0 %
229.  Zarządzenia - rok 2013 0 %
230.  Uchwały - rok 2013 0 %
231.  Postanowienia 2013 0 %
232.  Podatki i opłaty lokalne 2013 0 %
233.  Kamizela Mirosław 0 %
234.  Kępska Ola 0 %
235.  Klimas Kazimiera 0 %
236.  Mucha Wojciech 0 %
237.  Pilis Bogdan 0 %
238.  Włodarski Hieronim 0 %
239.  Petycje 2018 r. 0 %
240.  Plan zamówień publicznych 0 %
241.  Postanowienia 2017 0 %
242.  Budżet na 2017 rok 0 %
243.  Petycje 2017 r. 0 %
244.  Uchwały 2017 0 %
245.  Zarządzenia 2017 0 %
246.  Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Lelów 0 %
247.  Podatki i opłaty lokalne 2017 0 %
248.  Zamówienia publiczne do 31 grudnia 2020 r. o wartości powyżej 30 tys. euro 0 %
249.  Zamówienia_publiczne 0 %
250.  Protokoły rok 2017 0 %
251.  Informacje i ogłoszenia o ochronie środowiska 0 %
252.  Wybory samorządowe 2014 0 %
253.  Protokoły rok 2018 0 %
254.  Postanowienia 2018 0 %
255.  Uchwały 2018 0 %
256.  Zarządzenia 2018 0 %
257.  Podatki i opłaty lokalne 2018 0 %
258.  Budżet na 2018 rok 0 %
259.  Ochrona środowiska - dokumenty strategiczne 0 %
260.  Ochrona środowiska - sprawozdania 0 %
261.  Zamówienia publiczne do 31 grudnia 2020 r. do wartości 30 tys. euro 0 %
262.  Informacje i ogłoszenia o odpadach komunalnych 0 %
263.  Rejestr działalności regulowanej 0 %
264.  Protokoły rok 2016 0 %
265.  Protokoły rok 2014 0 %
266.  Protokoły rok 2015 0 %
267.  Protokoły w kadencji 2014-2018 0 %
268.  Budżet na 2015 rok 0 %
269.  Oświadczenia majątkowe 2014-2018 0 %
270.  Oświadczenia majątkowe radnych kandencja 2014-2018 0 %
271.  Nagrania 2014 rok 0 %
272.  Nagrania z obrad Rady Gminy kadencja 2014-2018 0 %
273.  Jaworski Władysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 0 %
274.  Nagrania 2015 rok 0 %
275.  Budżet na 2016 rok 0 %
276.  Sprawozdania z realizacji zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 0 %
277.  Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 0 %
278.  Petycje 2015 r. 0 %
279.  Petycje 2016 r. 0 %
280.  Nagrania 2016 rok 0 %
281.  Uchwały 2016 0 %
282.  Zarządzenia 2016 0 %
283.  Postanowienia 2016 0 %
284.  Podatki i opłaty lokalne 2016 0 %
285.  Postanowienia 2015 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Renata Samek
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.