Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lelów w formule zaprojektuj i wybuduj 10431 razy
2.  Załączniki graficzne do MPZP - Lelów 8454 razy
3.  Załączniki graficzne do MPZP - Biała Wielka 7911 razy
4.  Załączniki graficzne do MPZP - Podlesie 7901 razy
5.  Załączniki graficzne do MPZP - Nakło 5873 razy
6.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów 5503 razy
7.  Załączniki graficzne do MPZP - Drochlin 5302 razy
8.  Załączniki graficzne do MPZP - Ślęzany 4564 razy
9.  Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów - w formule zaprojektuj i wybuduj 4441 razy
10.  Załączniki graficzne do MPZP - Skrajniwa 3682 razy
11.  Załączniki graficzne do MPZP - Zbyczyce 3551 razy
12.  Załączniki graficzne do MPZP - Turzyn 3404 razy
13.  Załączniki graficzne do MPZP - Staromieście 3390 razy
14.  Załączniki graficzne do MPZP - Gródek 3121 razy
15.  Załączniki graficzne do MPZP - Mełchów 2577 razy
16.  Strategia Rozwoju Gminy Lelów z 1999 r. 2370 razy
17.  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lelów 2358 razy
18.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Lelów 2216 razy
19.  Ogloszenie o ponownym naborze 2085 razy
20.  Załączniki graficzne do MPZP - Lgota Błotna 2036 razy
21.  Skład Rady Gminy - kadencja 1998-2002 1947 razy
22.  Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 r. 1918 razy
23.  Uchwała Nr V/39/2003 Rady Gminy Lelów z dnia 25 marca 2003 roku 1867 razy
24.  Gminne Jednostki Organizacyjne 1782 razy
25.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego przy ul. Szczekocińskiej w miejscowości Lelów w gminie Lelów 1739 razy
26.  Skład Rady Gminy - kadencja 2002-2006 1645 razy
27.  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów I etap 1528 razy
28.  Uchwały podatkowe oraz wzory deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na 2017 rok 1512 razy
29.  Ogloszenie o naborze 1418 razy
30.  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 listopada 2020 r. 1365 razy
W sumie 107891 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zamówienia publiczne kat. główna 13.8 %
2.  Zarządzenia Wójta Gminy kat. główna 12.5 %
3.  Tablica ogłoszeń kat. główna 10.8 %
4.  Uchwały Rady Gminy kat. główna 8.7 %
5.  Nabór na stanowiska urzędnicze kat. główna 3.3 %
6.  Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów kat. główna 2.3 %
7.  Budżet kat. główna 2.2 %
8.  Ochrona środowiska kat. główna 2.1 %
9.  Postanowienia o zwołaniu sesji kat. główna 2 %
10.  Interpelacje Radnych Rady Gminy kat. główna 1.8 %
11.  Zarządzenia - rok 2010 1.7 %
12.  Uchwały - rok 2010 1.7 %
13.  Oświadczenia majątkowe pracowników kat. główna 1.7 %
14.  Wolne stanowiska kat. główna 1.6 %
15.  Protokoły z obrad Rady Gminy kat. główna 1.5 %
16.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.4 %
17.  Oświadczenia majątkowe radnych kat. główna 1.4 %
18.  Uchwały - rok 2011 1.3 %
19.  Ogłoszenia 1.2 %
20.  Wybory kat. główna 1.2 %
21.  Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek kat. główna 1.2 %
22.  Nagrania z obrad Rady Gminy kat. główna 1.1 %
23.  Zarządzenia - rok 2011 1.1 %
24.  Gospodarka nieruchomościami 1 %
25.  Obwieszczenia 1 %
26.  Zarządzenia - rok 2009 1 %
27.  Wójt Gminy kat. główna 0.9 %
28.  Komisje Rady Gminy kat. główna 0.8 %
29.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.8 %
30.  Inne informacje publiczne kat. główna 0.8 %
31.  Diety radnych kat. główna 0.8 %
32.  Skład Rady Gminy kat. główna 0.7 %
33.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.7 %
34.  Dokumenty strategiczne kat. główna 0.7 %
35.  Skarbnik kat. główna 0.7 %
36.  Uchwały - rok 2009 0.7 %
37.  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy kat. główna 0.7 %
38.  Wyniki głosowań kat. główna 0.6 %
39.  Radni poprzednich kadencji kat. główna 0.6 %
40.  Sekretarz kat. główna 0.6 %
41.  Odpady komunalne kat. główna 0.6 %
42.  Posiedzenia komisji kat. główna 0.5 %
43.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.5 %
44.  Przewodniczący Rady Gminy kat. główna 0.5 %
45.  Oświadczenia majątkowe 2010-2014 0.4 %
46.  Dokumenty kontroli kat. główna 0.4 %
47.  Statut Gminy kat. główna 0.4 %
48.  Woda i ścieki kat. główna 0.3 %
49.  Budżet na 2010 rok 0.3 %
50.  Postanowienia 2011 0.3 %
51.  Petycje kat. główna 0.3 %
52.  Mienie gminne kat. główna 0.3 %
53.  Uchwały dot. podatków i opłat lokalnych do 2009 0.3 %
54.  Budżet na 2009 rok 0.2 %
55.  Postanowienia - Kadencja 2010-2014 0.2 %
56.  Rejestr umów kat. główna 0.2 %
57.  Oświadczenia majątkowe 2006-2010 0.2 %
58.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.2 %
59.  Oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2006-2010 0.2 %
60.  Dokumenty do pobrania kat. główna 0.2 %
61.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0.2 %
62.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kat. główna 0.1 %
63.  Rejestry publiczne kat. główna 0.1 %
64.  Kadencja 1998-2002 0.1 %
65.  Podatki i opłaty lokalne 2010 0.1 %
66.  Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ GOZ w Lelowie kat. główna 0.1 %
67.  Postanowienia - Kadencja 2006-2010 0.1 %
68.  Kadencja 2002-2006 0.1 %
69.  Fundusz sołecki kat. główna 0.1 %
70.  Budżet na 2011 rok 0.1 %
71.  Kadencja 1990-1994 0.1 %
72.  Kadencja 1994-1998 0.1 %
73.  Wykaz aktów prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
74.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
75.  Budżet na 2008 rok 0.1 %
76.  Numer konta bankowego Gminy Lelów kat. główna 0.1 %
77.  Podatki i opłaty lokalne 2011 0.1 %
78.  Budżet na 2007 rok 0.1 %
79.  Budżet na 2005 rok 0.1 %
80.  Ponowne wykorystanie informacji publicznej kat. główna 0.1 %
81.  Budżet na 2006 rok 0.1 %
82.  Kadencja 2006-2010 0.1 %
83.  Skargi i wnioski kat. główna 0.1 %
84.  Lobbing kat. główna 0.1 %
85.  Kontrola zarządcza kat. główna 0.1 %
86.  Wybór ławników kat. główna 0.1 %
87.  Katalog Usług kat. główna 0.1 %
88.  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów kat. główna 0.1 %
89.  Postanowienia 2010 0.1 %
90.  RODO kat. główna 0.1 %
91.  Podatek od nieruchomości 0.1 %
92.  Druki informacji i deklaracji podatkowych 0 %
93.  Podatek rolny 0 %
94.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 kat. główna 0 %
95.  Podatek leśny 0 %
96.  Postanowienia 0 %
97.  Dane gminy kat. główna 0 %
98.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 0 %
99.  Radkowski Henryk - Przewodniczący Rady Gminy 0 %
100.  Podatki i opłaty lokalne 2018 0 %
101.  Zarządzenia 2018 0 %
102.  Uchwały 2018 0 %
103.  Postanowienia 2018 0 %
104.  Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Lelów 0 %
105.  Uchwały 2018 w kadencji 2018-2023 0 %
106.  Protokoły rok 2018 0 %
107.  Podatki i opłaty lokalne 2017 0 %
108.  Wyniki głosowań 2019 r 0 %
109.  Zamówienia publiczne do 31 grudnia 2020 r. o wartości powyżej 30 tys. euro 0 %
110.  Wybory samorządowe 2014 0 %
111.  Petycje 2018 r. 0 %
112.  Budżet na 2018 rok 0 %
113.  Ochrona środowiska - dokumenty strategiczne 0 %
114.  Ochrona środowiska - sprawozdania 0 %
115.  Postanowienia 2017 0 %
116.  Plan zamówień publicznych 0 %
117.  Budżet na 2017 rok 0 %
118.  Petycje 2017 r. 0 %
119.  Uchwały 2017 0 %
120.  Protokoły rok 2017 0 %
121.  Protokoły 2021 0 %
122.  Zamówienia_publiczne 0 %
123.  Informacje i ogłoszenia o ochronie środowiska 0 %
124.  Zamówienia publiczne o wartości od 130.000 zł 0 %
125.  Zarządzenia 2017 0 %
126.  Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł 0 %
127.  Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy kadencja 2018-2023 0 %
128.  Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023 0 %
129.  Uchwały - rok 2019 0 %
130.  Postanowienia 2019 0 %
131.  Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 0 %
132.  Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na 13 X 2019 r. 0 %
133.  Zarządzenia - rok 2021 0 %
134.  Podatki i opłaty lokalne 2021 0 %
135.  Budżet na 2021 rok 0 %
136.  Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020r. 0 %
137.  Petycje 2020 r. 0 %
138.  Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2020r. 0 %
139.  Zarządzenia - rok 2020 0 %
140.  Uchwały - rok 2020 0 %
141.  Podatki i opłaty lokalne 2020 0 %
142.  Budżet na 2020 rok 0 %
143.  Wyniki głosowań 2020 r 0 %
144.  Postanowienia 2020 0 %
145.  Postanowienia 2021 0 %
146.  Uchwały - rok 2021 0 %
147.  Oświadczenia majątkowe pracowników 2018-2023 0 %
148.  Nagrania z obrad Rady Gminy kadencja 2018-2023 0 %
149.  Postanowienia - Kadencja 2018-2023 0 %
150.  Postanowienia 2018 w kadencji 2018-2023 0 %
151.  Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2018-2023 0 %
152.  Zarządzenia Wójta Gminy 2018 kadencja 2018-2023 0 %
153.  Protokoły w kadencji 2018-2023 0 %
154.  Protokoły 2018 r 0 %
155.  Protokoły 2019r 0 %
156.  Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. 0 %
157.  Wyniki głosowań kadencja 2018-2023 0 %
158.  Wyniki głosowań 2018 r 0 %
159.  Podatki i opłaty lokalne 2019 0 %
160.  Budżet na 2019 rok 0 %
161.  wyniki głosowań 2021 0 %
162.  Zarządzenia - rok 2019 0 %
163.  Protokoły 2020 r. 0 %
164.  test 0 %
165.  Zarządzenia - rok 2012 0 %
166.  Postanowienia 2012 0 %
167.  Podatki i opłaty lokalne 2013 0 %
168.  Postanowienia 2013 0 %
169.  Uchwały - rok 2013 0 %
170.  Zarządzenia - rok 2013 0 %
171.  Budżet na 2013 rok 0 %
172.  Podatki i opłaty lokalne 2014 0 %
173.  Nagrania z obrad Rady Gminy 2013 rok 0 %
174.  Budżet na 2014 rok 0 %
175.  Uchwały - rok 2014 0 %
176.  Postanowienia 2014 0 %
177.  Zarządzenia - rok 2014 0 %
178.  Nagrania z obrad Rady Gminy 2014 rok 0 %
179.  Kontrole zewnętrzne 0 %
180.  Kontrole wewnętrzne 0 %
181.  Uchwały - rok 2012 0 %
182.  Budżet na 2012 rok 0 %
183.  Jaworski Władysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 0 %
184.  Dziura Marianna 0 %
185.  Gęsikowski Krzysztof 0 %
186.  Grewenda Jacek 0 %
187.  Kamizela Mirosław 0 %
188.  Kępska Ola 0 %
189.  Klimas Kazimiera 0 %
190.  Mucha Wojciech 0 %
191.  Pilis Bogdan 0 %
192.  Pytlarz Marian 0 %
193.  Radosz Marian 0 %
194.  Stacherczak Józef 0 %
195.  Sygit Stanisław 0 %
196.  Włodarski Hieronim 0 %
197.  Oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2010-2014 0 %
198.  Wybory samorządowe 2018 0 %
199.  Petycje 2019 r. 0 %
200.  Podatki i opłaty lokalne 2012 0 %
201.  Protokoły rok 2015 0 %
202.  Protokoły rok 2014 0 %
203.  Protokoły rok 2016 0 %
204.  Nagrania 2015 rok 0 %
205.  Budżet na 2016 rok 0 %
206.  Podatki i opłaty lokalne 2016 0 %
207.  Postanowienia 2016 0 %
208.  Zarządzenia 2016 0 %
209.  Uchwały 2016 0 %
210.  Nagrania 2016 rok 0 %
211.  Petycje 2016 r. 0 %
212.  Petycje 2015 r. 0 %
213.  Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 0 %
214.  Sprawozdania z realizacji zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 0 %
215.  Rejestr działalności regulowanej 0 %
216.  Informacje i ogłoszenia o odpadach komunalnych 0 %
217.  Protokoły w kadencji 2014-2018 0 %
218.  Budżet na 2015 rok 0 %
219.  Informacje i sprawozdania 0 %
220.  Kadencja 2010-2014 0 %
221.  Podatki i opłaty lokalne 2015 0 %
222.  Postanowienia - Kadencja 2014-2018 0 %
223.  Postanowienia 2014 0 %
224.  Uchwały Rady Gminy - kadencja 2014-2018 0 %
225.  Uchwały 2014 0 %
226.  Uchwały 2015 0 %
227.  Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2014-2018 0 %
228.  Zarządzenia 2014 0 %
229.  Zarządzenia 2015 0 %
230.  Postanowienia 2015 0 %
231.  Nagrania z obrad Rady Gminy kadencja 2014-2018 0 %
232.  Nagrania 2014 rok 0 %
233.  Oświadczenia majątkowe radnych kandencja 2014-2018 0 %
234.  Oświadczenia majątkowe 2014-2018 0 %
235.  Zamówienia publiczne do 31 grudnia 2020 r. do wartości 30 tys. euro 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.