Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Lelów.

Wyświetl stronę główną » Gminny Program Rewitalizacji 2023-2030 » Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Lelów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału
w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Lelów wraz z załącznikami.

Komitet jest platformą współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Lelów.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.lelow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.biplelow.pl, który należy przesłać na adres m.kowalska@lelow.pl lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów; Formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem: 

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.lelow.pl - link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lelow_kr_ankieta

3) otwartego spotkania konsultacyjnego, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie online zaplanowano na dzień 18 września  2023 r., na godzinę 15:00

Uwagi do projektu można składać w okresie od 8 września 2023r. do 1 października 2023 r.  w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.

b) elektronicznej poprzez:

  • przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres m.kowalska@lelow.pl

wypełnienie elektronicznego formularza uwag: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lelow_kr_formularz

wypełnienie elektronicznego formularza ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lelow_kr_ankieta

c) podczas  spotkania  konsultacyjnego online, które odbędzie się w dniu 18 września 2023 r., o godzinie 15:00

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelów www.lelow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.biplelow.pl oraz w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.

Konsultacje trwają od 8 września 2023 r. do 1 października 2023 r.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, która zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych.

Przed wypełnieniem ankiety lub formularza prosimy o zapoznanie się z projektem Uchwały wraz z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Gminy Lelów dostępnym poniżej.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-09-18 11:41

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2023-09-08 12:25

Edycja artykułu - Łukasz Kocela

2023-09-08 12:24

Dodanie załącznika/ załączników - Łukasz Kocela

2023-09-08 12:24

Dodanie artykułu - Łukasz Kocela

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.