Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCEDURZE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wyświetl stronę główną » Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów » KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCEDURZE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.
  • Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com lub pisemnie na adres administratora..

 

Cele przetwarzania danych osobowych: 

  • sporządzenie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.

 

Odbiorcy danych:

  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  • podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności na podstawie zawartej umowy powierzenia (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną, sporządzający projekt planu miejscowego).

 

Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy  z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.)

Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne.

 

Informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą  prawo to przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j. Dz.U. z 2021 poz. 741 ze zm.),
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.

 

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować na pocztą adres: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@lelow.pl

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-09-24 10:09

Dodanie artykułu - Łukasz Kocela

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.