Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Lelów w dniu 25 maja 2021 r.

Wyświetl stronę główną » Posiedzenia komisji » Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Lelów w dniu 25 maja 2021 r.

Lelów, dnia 19 maja 2021 r.

Informuję, że w dniu 25 maja 2021 r. o godzinie 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lelów, na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy Lelów z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
  3. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie z realizacji zadań z zakresu kultury w roku 2020.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w gminie Lelów.
  5. Informacja Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska z przeglądu stanu dróg na terenie gminy Lelów.
  6. Analiza materiałów sesyjnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamkniecie posiedzenia.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy, w tym w pracach Komisji Rady Gminy.

PrzewodniczącyRady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-20 14:43

Dodanie artykułu - Aneta Zasuń

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.