Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Postanowienie nr 26/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Lelów z dnia 14 grudnia 2020 r.

Wyświetl stronę główną » Postanowienia o zwołaniu sesji » Postanowienia 2020 » Postanowienia - Kadencja 2018-2023 » Postanowienie nr 26/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Lelów z dnia 14 grudnia 2020 r.

Podtytuł: w sprawie zwołania XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lelów na dzień 17 grudnia 2020 r.

     Lelów, dnia 14 grudnia 2020 r.

 

POSTANOWIENIE Nr 26/2020

Przewodniczącego Rady Gminy Lelów

z dnia 14 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) postanawiam:

 

§1. Zwołać na dzień 17 grudnia 2020 r. na godzinę 1300 w Urzędzie Gminy Lelów (sala konferencyjna) XXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lelów.

§2. Zaproponować Radzie Gminy następujący porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

  1. Druk nr XXVII/191/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

6.  Wolne wnioski.

7. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.

9. Zamknięcie obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.

§3. Ustalić listę osób zaproszonych.

§4. Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Lelów.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-12-15 12:20

Dodanie załącznika/ załączników - Aneta Zasuń

2020-12-14 14:18

Dodanie artykułu - Aneta Zasuń

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie
powiat: częstochowski
 
tel. (0-34) 355-01-21
fax (0-34) 355-00-49
e-mail: wojt@lelow.pl
 
/huc8710lqo
 
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
 
NIP Gminy Lelów
949-21-72-992
 
Regon Gminy Lelów
151398089
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.