Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/908

Uchwała Nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Lelow z dnia 29.08.2012 r.

Podtytuł: w sprawie przyjęcia programu "Plan Odnowy Miejscowości Podlesie"

uchwałę stanowi załącznik