Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5532

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4210.1245.2022.MS z dnia 26 lipca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowo płynące telekomunikacyjnej linii kablowej w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Białki Lelowskiej na działce nr ewid. 407, 236 obręb Lelów gm. Lelów