Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5521

Obwieszczenie Wójta Gminy Lelów znak GR.6220.9.2011 z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Podtytuł: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą przedsięwzięcia pn.: ”Remont i rozbudowa małej elektrowni wodnej na rzece Białka Lelowska przy jazie w km 10+700 w młynie w Białej Wielkiej na działce o nr ewid. 4768”