Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5517

Wykaz GR.6840.4.2022 z dnia 21 lipca 2022 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Lelów