Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5516

Wykaz GR.6845.6.2022 z dnia 21 lipca 2022 r. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obręb Lelów