Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5379

Zarządzenie nr 60/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Podtytuł: w sprawie składu osobowego komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ewidencji ludności