Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5351

Ogłoszenie o przetargu GR.6840.1.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Podtytuł: WÓJT GMINY LELÓW o g ł a s z a pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 2,3981 ha stanowiącej własność Gminy Lelów położonej w obrębie Zbyczyce składającej się z działek ewidencyjnych nr: 264/5 o pow. 0,3722 ha; 264/6 o pow. 0,3343 ha; 264/7 o pow. 0,9216 ha; 265 o pow. 0,7700 ha.