Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5320

Wykaz GR.6845.1.2022 z dnia 24 marca 2022 r. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obręb Ślęzany