Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5180

Uchwała nr XL/265/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 30 listopada 2021 r.

Podtytuł: w sprawie diet i kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Lelów