Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5142

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 listopada 2021 r.

Podtytuł: dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych