Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5115

Protokół nr XXXVII/2021 z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów z dnia 30 września 2021 r.