Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5057

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Lelów w dniu 28 września 2021 r.

            Lelów, dnia 22 września 2021 r.

Informuję, że w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lelów, na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Informacja Komisji Zdrowia, Edukacji i Kultury o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego,
  3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za I półrocze 2021 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
  4. Analiza materiałów sesyjnych,
  5. Sprawy różne,
  6. Zamkniecie posiedzenia.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy, w tym w pracach Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski