Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5023

Wykaz Nr GR 6840.3.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Turzyn