Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5018

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny znak GNiOS.6220.3.2021.EW z dnia 9.08.2021 r.

Podtytuł: określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 8,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach u numerach ewidencyjnych 43/2, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 104 w obrębie Gustawów-Małachów, gmina Szczekociny