Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/5006

Wykaz GR.6845.6.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Celiny i obręb Drochlin