Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4982

Wykaz GR.6845.3.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obręb Nakło