Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4916

Informacja Wójta Gminy Lelów z dnia 31 maja 2021 r.

Podtytuł: o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Lelów w 2021 r.