Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4904

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Podtytuł: Podinspektor na stanowisku ds. obsługi placówek oświatowych

Lelów, dnia 18 maja 2021 r. 

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

Stanowisko urzędnicze: podinspektor na stanowisku ds. obsługi placówek oświatowych.

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru

 

W określonym terminie do składania ofert wpłynęła jedna oferta. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna postanowiła nie rekomendować kandydata do zatrudnienia na stanowisko będące przedmiotem postępowania.

W związku z tym nabór na stanowisko urzędnicze pozostał nierozstrzygnięty.