Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4903

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Podtytuł: podinspektor na stanowisku d.s. egzekucji zobowiązań.

Lelów, dnia 18 maja 2021 r. 

Informacja
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

Stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. egzekucji zobowiązań

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko zatrudniona zostanie 

Pani Klaudia Gorzkowska zam. Lelów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

O wyborze  Pani Klaudii Gorzkowskiej zdecydowało dobre przygotowanie teoretyczne - ukończone studia na kierunku: Finanse i rachunkowość, cechy osobowościowe wykazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wynik testu sprawdzającego posiadaną wiedzę z zakresu wymaganego na stanowisku.