Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4902

Informacja o wynikach przetargu z 17.05.2021 r.

Podtytuł: Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5126 obręb Biała Wielka