Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4840

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

Podtytuł: w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności