Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4828

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Podtytuł: w sprawie zatwierdzenia Planu działania Urzędu Gminy Lelów na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021