Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4802

Protokół nr XXIX/2021 z XXIX nadzwyczjnej sesji Rady Gminy Lelów z dnia 14 stycznia 2021 r.