Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4801

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Podtytuł: podinspektor na stanowisku d.s. obsługi placówek oświatowych.

 

Lelów, dnia 26 lutego 2021 r. 

Informacja
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

Stanowisko urzędnicze: podinspektor na stanowisku d.s. obsługi placówek oświatowych.

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru

W określonym w ogłoszeniu terminie do składania ofert wpłynęła jedna oferta. Złożona oferta nie spełnia niezbędnych wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Lelów z dnia 3 lutego 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor na stanowisku d.s. obsługi placówek oświatowych, tj. kandydatka nie udokumentowała posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy w administracji państwowej bądź samorządowej.

 

Krzysztof Molenda

Wójt Gminy Lelów