Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4760

Obwieszczenie Wójta Gminy Lelów z dnia 21 stycznia 2021 r.

Podtytuł: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Drochlin