Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4659

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 listopada 2020 r.

Podtytuł: dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h"