Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4643

Informacja Wójta Gminy

Podtytuł: o zawieszeniu inkasa podatków w Sołectwie Lelów