Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4622

Obwieszczenie Wójta Gminy Lelów z dnia 2 listopada 2020 r.

Podtytuł: dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą przedsięwzięcia pn.: ”Remont i rozbudowa małej elektrowni wodnej na rzece Białka Lelowska przy jazie w km 10+700 w młynie w Białej Wielkiej na działce o nr ewid. 4768”