Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4563

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Podtytuł: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lelów w dniu 22 września 2020 r.