Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4552

Wykaz Nr GR 6840.9.2020 z dnia 10 września 2020 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Biała Wielka