Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4524

Zarządzenie Wójta Gminy Lelów Nr 82/2020

Podtytuł: w sprawie składu osobowego komisji konkursowych