Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4378

Obwieszczenie Wójta Gminy Lelów z dnia 25 maja 2020 r. dla społeczeństwa

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi gminnej 689011S w miejscowości Biała Wielka w kilometrze 4+189