Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4318

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Podtytuł: stanowiącego własność Gminy Lelów położonego w Drochlinie