Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4217

Ogłoszenie o przetargu nr GM.6840.1.2020

Podtytuł: ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lelów : Drochlin lokale mieszkalne