Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4121

Zarządzenie nr 127/2019 Wójta Gminy Lelów z dnia 12 listopada 2019 r.

Podtytuł: w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2020-2030