Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4119

Zarządzenie nr 130/2019 Wójta Gminy Lelów w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Podtytuł: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Lelów dotyczącego projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Lelów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat