Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4084

Postanowienie nr 11/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Lelów z dnia 17 października 2019 r.

Podtytuł: w sprawie zwołania XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lelów na dzień 28 października 2019 r.