Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4011

Jednostki pomocniczne w kadencji 2019-2023

Sołtysi Gminy Lelów Kadencja 2019-2022 r.

Lp.

Sołectwo

Imię i Nazwisko

1

Zbyczyce

Kaczyńska Teresa

2

Turzyn

Klimek Katarzyna

3

Ślęzany

Trenda  Janusz

4

Staromieście

Sygit Stanisław

5

Skrajniwa

Jokiel Cezary

6

Paulinów

Danuta Bielanowicz

7

Podlesie

Jacek Nowak

8

Nakło

Maria Kręgiel

9

Mełchów

Sieradzka Jolanta

10

Lgota Gawronna

Garska Halina

11

Lgota Błotna

Grewenda Andrzej

12

Lelów

Klimas Marian

13

Konstantynów

Rzepka Henryk

14

Gródek

Kulawiak Marcin

15

Drochlin

Nowak Włodzimierz

16

Celiny

Nowińska Urszula

17

Biała Wielka

Raźniak Alojzy