Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/4000

Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Lelów z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Podtytuł: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelów za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej