Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3998

Wójt Gminy Lelów podaje do publicznej wiadomości wykaz nr nr GM.6840.6.5.2019 nieruchomości na sprzedaż w Mełchowie