Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3875

Protokół głosowania podczas VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lelów w dniu 30 maja 2019 r.