Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3851

Wykaz nr nr GM.6840.4.1.2019 z dnia 14 maja 2019 r.

Podtytuł: lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lelów przeznaczonych do sprzedaży