Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3845

Zarzadzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Lelów z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Podtytuł: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2019-2030