Artykuł pochodzi ze strony: www.biplelow.pl

Adres artykułu: www.biplelow.pl/artykuly/3807

Komunikat Rejonowa Komisja Wyborcza nr 30 w Częstochowie

W dniu 11 kwietnia 2019 r., zgodnie z art. 170 §5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273),odbyło się pierwsze posiedzenie Rejonowej Komisji Wyborczej w Częstochowie, powołanej Uchwałą nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji - SSO w Częstochowie
Lidia Maria Dudek - Komisarz Wyborczy w Częstochowie I

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Krystyna Mieszkowska - SSO w Częstochowie

Członkowie Komisji
Agnieszka Jadwiga Pieńkowska-Szekiel - SSR w Myszkowie- Komisarz Wyborczy w Częstochowie II
Piotr Jan Sikora - SSO w Częstochowie
Anna Dorota Bojanowska-Wysmołek - SSR w Częstochowie

Sekretarz Komisji
Tomasz Doruchowski - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie


Dyżury RKW nr 30 w Częstochowie są pełnione w siedzibie Komisji ul. Sobieskiego 7 pok. 201 w poniedziałki i piątki w godzinach 12:00 – 15:00. Telefon/fax 343244224